Yêu nhau ghét nhau (Vy Nhật Tảo) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[C] Yêu nhau mấy núi cũng [Em] leo
Mấy sông cũng [Am] lội, mấy đèo cũng [Dm] qua
Yêu [G] nhau chẳng ngại đường [Dm] xa
Một ngày không [G] đến thì ba bốn [C] ngày

[C] Yêu nhau cởi áo cho [Em] nhau
Về nhà mẹ [Am] hỏi qua cầu gió [Dm] bay
Yêu [G] nhau chẳng ngại đường [Dm] xa
Đá vàng cũng [G] quyết phong ba cũng [C] liều

[F] Yêu nhau kéo [G] áo đắp [C] chung
[F] Ghét nhau nắng [G] dãi mưa dầm mặc [C] nhau
[F] Yêu nhau con [G] mắt liếc [C] qua
Ghét nhau ném [F] đá vỡ [G] đầu nhau [C] ra

Thì [Am] ai ơi ai ơi xin [F] đừng
Chưa tan buổi [G] chợ đã chia đôi [C] đường
Thì [Am] ai ơi, ai ơi xin [F] đừng
Yêu nhau buổi [G7] sáng buổi chiều xa [C] nhau

* Rap: Yêu nhau xa mấy cũng gần ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa
Yêu nhau sẻ lụa may quần ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra
Có yêu nói rằng rằng yêu chẳng yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục dở trong lờ đờ nước hến cho lòng tương tư

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: