Xin tròn tuổi loạn (Hoài Linh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tôi không [Am] tham không tham kho tàng vô tận
Tôi không [F] mê nét [E7] đẹp lộng lẫy giai [Am] nhân.
Tôi không [Dm] mơ quyền quý cung son [Am] vàng
Bạo [G] chúa hay ông [C] hoàng quyền [Dm] uy cao nhất thế [E7] gian.

Thương quê [Am] hương qua non thế kỷ không cười
Thương quê [F] hương thăng [E7] trầm chuyển biến khôn [Am] nguôi
Lam Sơn [Dm] ơi hồn Chí Linh sông [Am] Đằng
Vạn [G] Kiếp hay Hạ [C] Hồi những [E7] dòng lịch sử đâu [Am] rồi.

Tôi chỉ [E7] xin chỉ [Am] xin đầy [E7] lúa thơm quê mẹ [Am] hiền
Hàn [G] gắn quê cha buồn [C] phiền với niềm [E7] tin
Cho tôi [Am] xin đóa hoa [F] tình nụ còn phong [Am] kín
Những chân thành ngọt lời trinh [Dm] nguyên
Tiếng ban [E7] đầu tôi ngỏ lời yêu [Am] em.

Xin an [Am] vui cho anh lứa tuổi đăng trình
Xin cho [F] em chuỗi [E7] ngày buồn thoáng qua [Am] nhanh
Cho xin [Dm] thêm ngày tháng xanh màu [Am] hoài
Để [G] lớp trai thơ [C] dại đốt [E7] đèn đọc sách đêm [Am] dài.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: