Vườn địa đàng (Đức Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Chân [Am] mòn gót mỏi
[Dm] Anh theo dấu thiên [Am] thần
Tìm vết chân [Am] em
Đã lạc [Dm] nhau trên hành [F] trình về vườn địa [Am] đàng.

Thiên [Am] đàng vắng lặng
[Dm] Chưa in vết chân [Am] người
Vàng lá thu [Am] rơi
Dẫu còn [Dm] đây môi người [F] tình mùa hạ qua [Am] rồi

[G] Anh yêu [F] những ngọn [Am] lửa
[C] Đốt cháy đêm [G] dài mùa [Am] hạ

[G] Chôn đi [F] phím đàn [Am] nhỏ
[C] Dưới khóm hoa [G] hồng tàn [Am] tạ.

Những cơn [G] mưa không [C] dứt
Những ngày [Dm] vui qua [C] mất
Mất [G] em trong vườn địa [Am] đàng.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: