Vọng kim lang (Nguyễn Ngọc Thạch) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ôi tuổi xanh mộng [Am] mơ vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao [D] lời ngày anh [Am] về lứa đôi thành hôn
Tiễn [Dm] đưa xuyến xao tâm [Am] hồn buồn dạt dào nhớ thương nào [Dm] nguôi

Em [G] chờ em chờ mâm trầu đưa [Am] tới pháo hoa rượu nồng [C]
Mừng cô dâu [F] trẻ vu [Am] qui dáng [Dm] xinh sánh vai bên [Am] chồng
Làn phấn [Am] hồng điểm tô mặt [Dm] duyên
Tương [G] lai có nhau trong [E] đời lòng rối [E7] bời ngắm mây trời [Am] bay

Hè [Am] qua thu mãi đông [Em] sang
Nắng xuân dịu dàng tràn [Am] lan
Chốn thôn [G] trang nơi ngày trùng [Am] quang
Mà tin [Em] chàng sao giờ biệt [Am] tăm
Để tiếng [G] yêu lạnh lùng quạnnh [Am] hiu

Em [Am] người ở đất miền tây
Ai [Em] xui anh [Am] đến chốn này gặp [C] em
Cậy [Am] người nói chuyện lứa [D] đôi
Giao phôi cạn [E7] chén mặn nồng bên [Em] nhau
Nhưng [Am] vừa nên nghĩa trầu cao
Đang [Em] tâm anh [Am] bẻ chữ [A7] đồng ra [C] đi
Ân [Am] tình gãy gánh từ [D] đây đành thôi duyên số
Trăm [E7] năm lỡ [Am] làng

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: