Việt Nam Việt Nam (Phạm Duy – năm: 1966) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Việt [C] Nam Việt [G] Nam nghe từ vào [C] đời
Việt Nam hai câu nói bên vành [G] nôi
Việt [Em] Nam nước [G] tôi
Việt [C] Nam Việt [G] Nam tên gọi là [C] người
Việt Nam hai câu nói sau cùng [G] khi lìa [C] đời

Việt [G] Nam đây miền xinh [Am] tươi
Việt Nam đem vào sông [F] núi
Tự do công bình bác [D7] ái muôn [G] đời
Việt [C] Nam không đòi xương máu
Việt [Am] Nam kêu gọi thương [G] nhau
Việt [C] Nam đi xây đắp yên vui dài [G] lâu

Việt [C] Nam trên đường tương [Am] lai
Lửa thiêng soi toàn thế [F] giới
Việt Nam ta nguyện tranh [D7] đấu cho [G] đời
Tình [C] yêu đây là khí giới
Tình [Am] thương đem về muôn [G] nơi
Việt [C] Nam đây tiếng [Am] nói đi xây tình [C] người

Việt [C] Nam! Việt Nam!
Việt [F] Nam quê hương đất nước sáng [C] ngời
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam [G] muôn [C] đời

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: