Ừ thì thôi (Thái Uy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Đêm dài quá [G] dài giấc ngủ chờ [Bm] ai
Mà sao không [Em] đến cứ đong đưa [D7] hoài trên ngọn tình [G] cây
Giấc ngủ khóc tình khóc một niềm [Bm] tin
Khóc rồi lặng [Am] thinh lặng thinh một [D7] mình một mình mình [G] thôi

Ừ thì thôi về [D7] lại đời [Em] tôi , về tìm đôi [Am] chút
Chút tim yêu [C] nào chưa dành cho [G] anh
Ừ thì quên ừ [D7] rồi thì [Em] quen tình như con [Am] nước cứ trôi xa [C] mờ
Cứ trôi lững [Am] lờ cứ [D7] mộng cứ [G] mơ [D7]

2. Xa mặt cách [G] lòng kẻ đợi người [Bm] trông
Chờ mong chẳng [Em] thấy cách chia đôi [D7] dòng cách vạn nghìn [G] sông
Sông [D7] cạn đá [G] mòn tiếng người nỉ [Bm] non
Tưởng chừng vàng [Am] son vàng son một [D7] thời một thời mà [G] thôi

Ừ thì thôi về [D7] lại đời [Em] tôi, còn đây đôi [A] chút
Chút tim yêu [C] này biết dành cho [G] ai
Ừ thì quen ừ [D7] rồi thì [Em] quên tình như con [A] sóng nát tan trong [C] lòng
Khóc than tơ [Am] hồng duyên [D7] tình long [G] đong

* Tình như con [C] sóng nát tan trong [Am] lòng
Khóc than tơ [D7] hồng chỉ là hư [G] không

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: