Tự nguyện (Trương Quốc Khánh – năm: 1968) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Nếu là [Am] chim, tôi sẽ [C] là loài bồ câu [Em] trắng
Nếu là [Am] hoa, tôi sẽ [C] là một đoá hướng [Dm] dương
Nếu là [G] mây, tôi sẽ [Am] là một vầng mây [Em] ấm
Nếu là [G7] người, tôi sẽ chết cho quê [C] hương

Là [C] chim, tôi sẽ [Am] cất cao đôi cánh [Em] mềm
Từ [C] nam ra ngoài [F] bắc báo tin nối [G] liền
Là [F] hoa, tôi [Dm] nở tình yêu ban [G] sớm
Cùng [Dm] muôn trái [G7] tim ngất ngây hoà [C] bình

Là [C] mây, theo làn [Am] gió tung bay khắp [Em] trời
Nghìn [C] xưa oai hùng [F] đó tôi xin tiếp [G] lời
Là [Am] người, xin [C] một lần khi nằm [F] xuống
Nhìn [Dm] anh em đứng [G7] lên cắm cao ngọn [C] cờ

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: