Trên dòng sông nhỏ (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Quê hương [Em] tôi có dòng sông nhỏ có dòng sông [C] nhỏ
Này thường có con [D] đò đưa đón khách sang [G] sông.
Khách sang [D] sông có lắm khách đa [B7] tình
Ngỏ lời ong [Am] bướm ngỏ lời trăng [B7] gió với cô lái đò [Em] đưa.

Cô ngây [Em] thơ chỉ cười vui vẻ mắt cười em [C] lệ
Để lòng khách đa [D] tình thêm xao xuyến bâng [G] khuâng
Bước sang [D] sông khách chẳng muốn lên [B7] bờ
Quên giờ quên [Am] giấc quên trời quên [B7] đất với cô lái đò [Em] đưa.

Cô lái đò [C] đưa đò đưa qua từng bến [Am] cạn
Qua từng bến [Em] sông
Sông [Am] sâu dù sâu cũng dễ thăm [Em] dò
Mấy ai lấy [C] thước mà đo lòng [Am] người
Nên [D] lời ong bướm gió [B7] trăng
Cũng chỉ [Em] làm gợn chút băng [D] khoăn.
Cô lái [C] đò dằn lòng chỉ ghé bến trong
Không [B7] ghé bến đục để vui lòng mẹ [Em] cha.

Qua năm [Em] sau có chàng khách lạ dáng người nho [C] nhỏ
Chàng nghệ sĩ lên [D] đò vai khoác áo phong [G] sương
Nghệ sĩ sang [D] sông cô lái thấy tim [B7] mình
Bỏ thuyền bỏ [Am] bến bỏ chèo bỏ [B7] lái cô gái bước sang [Em] sông.

* Để bao chàng ngẩn [Am] ngơ
Để bao [D] chàng làm [C] thơ
Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ.

Để bao chàng tình [Am] si
Để bao [D] chàng thẩn [C] thơ
Cô [B7] lái bước lên [Em] bờ.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: