Trên bốn vùng chiến thuật (Trúc Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Tôi thường đi đó [Am] đây
Bùn [G] đen in dấu [Am] giày
Lửa [C] thù no đôi [F] mắt
[D] Chân nghe lạ [Am] từng khu chiến thuật
Áo đường xa không [D] ấm gió phương [Am] xa
Nghìn đêm vắng [E7] nhà

2. Mây mù trên núi [Am] cao
Rừng [G] sương che lối [Am] vào
Đồng [C] ruộng mênh mông [F] nước
[D] Đêm đêm nằm [Am] đường ngăn bước thù
Áo nhà binh thương [D] lính, lính thương [Am] quê
[E7] Vì đời mà [Am] đi.

ĐK: Gio Linh [G] đón thây [C] giặc về làm [G] phân xanh cây lá
Pleimer gió mưa [C] mùa, Tây [Am] Ninh nắng nung người
Mà trận địa còn loang máu [C] tươi
Đồng [G] Tháp vắng bóng hồng hỏi tôi yêu [Am] ai

3. Ân tình theo gót [Am] chân
Bọn [G] đi xa đánh [Am] trận
Gặp [C] gỡ trong cơn [F] lốc
[D] Xưng tao gọi [Am] mày thương quá gần
Bốn vùng mang lưu [D] luyến bước bâng [Am] khuâng
[E7] Của vạn người [Am] thân

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: