Tình yêu trả lại trăng sao (Lê Dinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Thôi hết rồi người đã xa [Em] tôi
Quên hết [E7] lời thề ngày xa [Am] xôi [D]
Quên đường xưa lối qua ngậm [C] ngùi
Nghe thời [Am6] gian bước đi bồi [G] hồi
Hai ta cùng chung [B7] lối.

2. Ôi những kỷ niệm ngày bên [Em] nhau
Nay chỉ [E7] còn là niềm thương [Am] đau [D]
Sao tình yêu hóa ra hận [C] sầu
Sao dịu [Am6] êm hóa ra nghẹn [B7] ngào
Sao cuộc đời tựa chiêm [Em] bao.

ĐK: Hết những ước [D] mơ lệ tuôn gối [G] nhỏ
Đêm [C] dài bao thương [B7] nhớ [Em]
Cuộc [E7] đời từ [Am] đây đau buồn ngang [Em] trái
Để mình em đắng [B7] cay, anh biết cho chăng.

3. Anh nói rằng trọn đời yêu [Em] em
Sao nỡ [E7] đành lòng nào lại [Am] quên [D]
Câu tình duyên giữ không nhạt [C] màu
Câu mình [Am6] thương đến khi bạc [B7] đầu
Bây giờ trả lại trăng [Em] sao.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: