Tình khúc tháng sáu (Ngô Thụy Miên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Tháng [C] sáu nhạt mưa, mưa [G7] ướt mềm vai em
Trời mênh [C] mang xõa [G7] kín bờ mi [C] ngoan
Gót bước buồn lây trong [G7] gió chiều mưa bay
Hồn bâng [C] khuâng nghe [G7] tiếng gọi đam [C] mê [C7]

Anh [F] muốn cùng [C] mây giăng kín đường về
Gọi tên em, gọi tên [G7] em cho mát bờ môi [C] ấy [C7]
Hãy [F] nói bằng đôi [C] môi, bằng tiếng rượu nồng
Mình yêu nhau, mình yêu [G7] nhau
Dù trời [C] mưa [F] bay, mưa [C] bay.

Tháng [C] sáu nhạt mưa, anh [G7] muốn cùng mưa bay
Cùng mây [C] trôi tan [G7] biến vào môi [C] em
Khép kín lòng môi anh [G7] ước tình yêu tới
Và mưa [C] bay tháng [G7] sáu đẹp không [C] em.

2. Tháng [C] sáu trời mưa, em [G7] có buồn không em
Tình yêu [C] kia ai [G7] nói bằng mi [C] cay
Hãy [C] khóc thật say say [G7] với tình yêu tới
Dù mưa [C] bay hay [G7] gió buồn nghe [C] em [C7]

Anh [F] muốn gần [C] em, yêu mãi nụ cười
Dựa vai nhau, dựa vai [G7] nhau
Như những ngày xưa [C] ấy [C7]
Hãy [F] nói mình yêu [C] nhau bằng tiếng loài [C] người
Trời thôi mưa, trời thôi [G7] mưa
Mình đừng [C] xa [F] nhau, xa [C] nhau.

Tháng [C] sáu trời mưa, mưa [G7] ướt mềm môi em
Mình yêu [C] nhau, xin [G7] biết mình yêu [C] nhau
Nước mắt thật cay, cay [G7] với tình yêu ấy
Và mưa [C] bay, tháng [G7] sáu buồn không [C] em.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: