Tiếng thời gian (nhạc Lâm Tuyền, thơ Dạ Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

[G] Mưa rơi hiu hắt, [Em] ai sầu mùa [Bm] đông
Không gian u [Am] ám [Bm] sương mờ, mờ [Em] buông
Xa trong đêm [Am] vắng chuông buồn, buồn [D7] ngân
[G] Mùa đông xưa rét [Bm] mướt, bến [Em] sông, ngừng [Am] chân

[D7] Chờ ai trong tê [G] tái, lắng [Em] nghe, chuông [G] than
Thời gian trôi tan [Bm] tác, mang [Em] theo, ngày [Am] xuân
[D7] Mưa [C] đêm nay khóc [G] thầm
Cuộc đời đầm [Em] ấm [Am] đã theo thời [G] gian

[C] Ngoài kia gió [G] sương [Em] mờ
[C] Lìa cây lá [E] giang [Am] hồ
[G] Về đâu! Về [Em] đâu! [C] Ngày xuân thoắt [G] đi [Em] dần
[D7] Lòng ta tái [Bm] tê [Em] sầu

[D7] Người cười nhưng [A7] ta vẫn khóc [D7] thầm
[G] Ðời chim bạt [Em] gió
[C] Kìa ai thoáng [G] mơ [Em] hồ
[D7] Ngừng chân dưới [Bm] mưa [Em] dầm
[D7] Nhìn lầu nguy [Am] nga ước mơ thầm
[D7] Bao nhiêu xuân qua, lòng không tình [G] yêu

Hợp âm guitar sử dụng

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: