Tiến về Sài Gòn (Huỳnh Minh Siêng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. [F] Nơi thành đô trong ánh điện [Bb] quang
Tiếng nấc nghẹn [F] câu cười
[C] Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm [G] ngày
[F] Quê nhà ta đau đớn lầm [Bb] than Ssao bóp nghẹt [F] tim người?
Sào Gòn [C] ơi! Ta đã về [Bb] đây, ta đã về [C] đây
[F] Lướt qua [Bb] nắng mưa [C] súng bom nhịp chân đi
Quê hương [C] kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ!
Tiến về Sài Gòn ta [Bb] quét sạch giặc thù
[C] Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận [Bb] cuối là trận này
Tiếng về đồng [C] bằng, giải phóng thành đô

2. [F] Ta về qua khi ánh bình [Bb] minh
Đang hé rạng [F] chân trời
[C] Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi [G] bời
[F] Trên đường quê nghe tiếng mẹ [Bb] ta đang khắc khoải [F] mong chờ
Nào vượt [C] lên mau bước đoàn [Bb] quân giải phóng thành [C] đô!
[F] Đứng lên [Bb] phố phường [C] đánh tan giặc ngoại xâm
Đứng lên [C] ngoại thành tiến lên đường no ấm
Tiến về Sài Gòn ta [Bb] quét sạch giặc thù
[C] Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận [Bb] cuối là trận này
[C] Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô

3. [F] Bao ngày qua tang tóc khổ [Bb] đau
Đã biến thành [F] căm hờn
[C] Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống [G] đường
[F] Bom rền vang vang khắp thành [Bb] đô tiếng súng diệt quân [F] thù
Đồng bào [C] ơi! Giải phóng về [Bb] đây tung cánh tự [C] do!
[F] Tiến lên [Bb] giết giặc [C] siết thêm chặt vòng vây
Tiến vô [C] Sài gòn đánh tan tành giặc Mỹ
Tiến về Sài Gòn ta [Bb] quét sạch giặc thù
[C] Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận [Bb] cuối là trận này
[C] Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: