Thương tình ca (Phạm Duy – năm: 1956) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Dìu [D] nhau đi trên phố vắng
Dìu [G] nhau đi trong ánh [D] sáng
Dắt [G] hồn về [Gm] giấc mơ [D] vàng, nhẹ [A7] nhàng
Dìu [D] nhau đi [A7] chung một niềm [D] thương.

2. Nhịp [D] chân êm êm thánh thót
Đừng [G] cho trăng tan dưới [D] gót
Chớ [G] để mộng [Gm] vỡ mơ [D] tàn, dịu [A7] dàng
Đừng [D] cho không [A7] gian đụng thời [D] gian.

ĐK:
Đưa [G] nhau vào cõi vô [D] biên
Có chim [G] uyên tình thiêng
Hát ru [D] êm triền miên
Đưa [G] nhau về [Gm] chốn không [D] tên, mặc đời [Gm] quên
Không [D] bến, không thuyền, hết câu [A7] nguyền.

3. Dìu [D] nhau sang bên kia thế giới
Dìu [G] nhau nương thân ven chín [D] suối
Dắt [G] dìu về [Gm] tới xa [D] vời, đời [A7] đời
Dìu [D] nhau đưa [A7] nhau vào nghìn [D] thu.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: