Thương mãi một dòng sông (Đynh Trầm Ca) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Đứng bên [Am] cầu ngắm lục bình [F] trôi
Mà chạnh [Dm] thương những đời xa [Am] xứ
Thương con [Dm] sông đã bỏ ngọn [Am] nguồn
Trôi lênh [D] đênh trong mưa gió [Am] buồn.

2. Gió bên [Am] trời thấm lạnh từng [F] cơn
Mùa biển [Dm] dâu xé lòng tan [Am] nát
Ôi em [Dm] tôi đã bạc tình [Am] rồi
Quên quê [D] hương quên cả tình [Am] xưa.

ĐK:
[Am] Em còn hát bên [D] trời
Hay [Am] là đời nổi [Dm] trôi
Dẫu [C] rằng tóc xanh phai [Am] màu
Tình [D] mình ngày đó vẫn [E7] còn chờ [Am] nhau.

[Am] Ôi ngày đó xa [D] rồi
Xa [Am] rồi nắng lùa quằng [Dm] vai
Những [C] chiều có nhau thương [Am] hoài
Mộng [D] đẹp nào chẳng tàn [E7] theo tháng [Am] ngày.

3. Đứng bên [Am] cầu nhìn con nước [F] buồn
Bọt bèo [Dm] trôi bao nỗi long [Am] đong
Mà nghe [G] thương em và không trách hờn [F] gì
Dẫu em vong [D] tình cũng một lòng [Am] thương.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: