Thoi tơ (nhạc Đức Quỳnh, thơ Nguyễn Bính) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[C] Em lo gì trời gió
Em lo gì trời [G] mưa
Em lo gì mùa [C] hè
[G] Em tiếc gì mùa [C] thu.

[G] Em cứ yêu đời [F] đi
Như lúc em còn [G] thơ
[C] Rồi để anh làm thơ
[G] Và để em dệt [C] tơ.

Tơ dệt xong may [F] áo
Áo anh và áo [C] em
Thiếu tơ nàng se [G] thêm.

[C] Thơ anh làm em hát
Tơ em dệt anh [G] may
Ta xây [Gm7] đời bằng [C] mộng
[G] Như tiếng dệt con [C] thoi.

[G] Em cứ yêu đời [F] đi
Như lúc em còn [G] thơ
[C] Rồi để anh làm thơ
[G] Và để em dệt [C] tơ.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: