Thị trấn về đêm (Huy Phong) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Dm] Nghiêng bóng dài đèn soi bước [F] chân
Dìu em qua thị trấn theo những ngày đánh [Dm] trận
Đưa nhau về [F] đây [Bb] chân quen đá [F] sỏi
Nên ngại đêm tối sa [Dm] lầy vùng ma quái liêu [F] trai. [Dm]

Tôi lính trận ngược xuôi đó [F] đây
Tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố [Dm] này
Hai năm miền [F] xa [Bb] thương yêu khắc [F] khoải
Bạn bè ai biết cho [A7] mình trần gian lắm sự [Dm] tình.

Đêm mua [F] vui cuồng [Bb] quay dưới ánh đèn nhạt màu son
[F] Câu ca tiếng nhạc nay vẫn [Dm] còn
Môi [Gm] run với rượu say [Dm] mềm qua làn [F] hơi khói thuốc bàn [Dm] tay
Một [F] ngày vui nào [Dm] hay.

Đêm đối mặt tình nhân khó [F] quên
Niềm suy tư chợt đến theo dấu giầy muốn [Dm] tìm
Mai tôi lại [F] đi, [Bb] đam mê chối [F] bỏ
Hương nồng môi thắm mơ [A7] gì lần yêu lỡ hạn [Dm] kỳ.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: