Thanh niên hành khúc (La Marche des Étudiants) (Lưu Hữu Phước & Mai Văn Bộ – năm: 1939) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Version 1: THANH NIÊN HÀNH KHÚC (1941)

1. Này sinh [F] viên ơi! Đứng [C] lên đáp lời sông [F] núi!
Đồng lòng cùng [Bb] đi, đi, [C] mở đường khai [F] lối
Vì [G] non sông nước [C] xưa, truyền [F] muôn năm chớ [Am] quên
Nào [Gm] anh em Bắc [C] Nam! Cùng [F] nhau ta kết đoàn!
Hồn [Dm] thanh xuân [F] như gương trong [Am] sáng
Đừng [Dm] tiếc máu nóng tài xin [Am] ráng
Thời [Bb] khó thế khó khó [Gm] làm yếu ta
Dù [F] muôn chông gai vững [Gm] lòng chi sá
Đường [Bb] mới kíp phóng mắt nhìn xa [Gm] bốn [C] phương
Tung [F] cánh hồn thiếu [C] niên ai đó [F] can trường

ĐK: Sinh viên [F] ơi! Ta quyết đi đến cùng!
Sinh viên [Dm] ơi! Ta thề đem [F] hết lòng!
Tiến lên đồng tiến! Vẻ [Dm] vang đời sống!
Chớ [F] quên rằng [C] ta là giống Lạc [F] Hồng!

2. Này sinh viên [F] ơi! Dấu [C] xưa vết còn chưa [F] xoá!
Hùng cường trời [Bb] Nam, ghi [C] trên bảng vàng bia [F] đá!
Lùa [G] quân Chiêm nát [C] tan, thành [F] công Nam tiến luôn
Bình [Gm] bao phen Tống [C] Nguyên, từng [F] ca câu khải hoàn
Hồ [Dm] Tây tranh [F] phong oai son [Am] phấn
Lừng [Dm] tiếng Sát [F] Thát Trần Quốc [Am] Tuấn
Mài [Bb] kiếm cứu nước nhớ [Gm] người núi [C] Lam
Trừ [Am] Thanh, Quang Trung giết [Gm] hằng bao đám
Nòi [Bb] giống có khí phách từ xưa [Gm] chớ [C] quên
Mong [F] đến ngày vẻ [C] vang, ta thắp hương [F] nguyền

3. Này sinh viên [F] ơi! Muốn [C] đi đến ngày tươi [F] sáng
Hành trình còn [Bb] xa, chúng [C] ta phải cùng nhau [F] gắng!
Ngày [G] xưa ai biết [C] đem tài [F] cao cho núi sông
Ngày [Gm] nay ta cũng [C] đem lòng [F] son cho giống dòng
Là [Dm] sinh viên [F] vun cây văn [Am] hoá
Từ [Dm] trước sẵn có nhiều hoa [Am] lá
Đời [Bb] mới kiến thiết đáp [Gm] lòng những [C] ai
Hằng [Am] mong ta ra vững [Gm] cầm tay lái
Bền [Bb] chí quyết cố gắng làm cho [Gm] khắp [C] nơi
Vang [F] tiếng người nước [C] Nam cho đến muôn [F] đời!

4. Này thanh niên [F] ơi! Đứng [C] lên đáp lời sông [F] núi
Đồng lòng cùng [Bb] đi đi [C] đi mở đường khai [F] lối
Vì [G] non sông nước [C] xưa truyền [F] muôn năm chớ quên
Nào [Gm] anh em Bắc [C] Nam cùng [F] nhau ta kết đoàn
Hồn [Dm] thanh xuân [F] như gương trong [Am] sáng
Đừng [Dm] tiếc máu nóng tài xin [Am] ráng
Thời [Bb] khó thế khó khó [Gm] làm yếu [C] ta
Dầu [Am] muôn chông gai vững [Gm] lòng chi sá
Đường [Bb] mới kiếp phóng mắt nhìn xa [Gm] bốn [C] phương
Tung [F] cánh hồn thiếu [C] niên ai đó can [F] trường

——————–
Version 2: TIẾNG GỌI THANH NIÊN (1945)

1. Này anh em [F] ơi tiến [C] lên đến ngày giải [F] phóng
Đồng lòng cùng [Bb] nhau ra [C] đi sá gì thân [F] sống
Cùng [G] nhau ta tuốt [C] gươm, cùng [F] nhau ta đứng [Am] lên
Thù [Gm] kia chưa trả [C] xong thì [F] ta luôn cố bền
Lầm [Dm] than bao [F] năm ta đau khổ biết [Am] mấy
Vàng [Am] đá gấm vóc loài muông [Am] thú cướp lấy
Loài [Bb] nó, chúng lấy máu [Gm] đào chúng [C] ta
Làm [Am] ta gian nan cửa [Gm] nhà tan rã
Bầu [Bb] máu nhắc tới nó càng thêm [Gm] nóng [C] sôi
Ta [F] quyết thề phá [C] tan quân dã [F] man rồi

ĐK 1: Vung gươm [F] lên ta quyết đi tới cùng
Vung gươm [Dm] lên ta thề đem [F] hết lòng
Tiến lên đồng tiến sá [Dm] chi đời sống
Chớ [F] quên rằng [C] ta là giống Lạc [F] Hồng

2. Này sinh [F] viên ơi đứng [C] lên đáp lời sông [F] núi
Đồng lòng cùng [Bb] đi đi [C] đi mở đường khai [F] lối
Kìa [G] non sông nước [C] xưa, truyền [F] muôn năm chớ quên
Nào [Gm] anh em Bắc [C] Nam cùng [F] nhau ta kết đoàn
Hồn [Dm] thanh xuân [F] như gương trong [Am] sáng
Đừng [Dm] tiếc máu nóng tài xin [Am] ráng
Thời [Bb] khó thế khó khó [Gm] làm yếu ta
Dù [F] muôn chông gai vững [Gm] lòng chi sá
Đường [Bb] mới kíp phóng mắt nhìn xa [Gm] bốn [C] phương
Tung [F] cánh hồn thiếu [C] niên ai đó [F] can trường

ĐK 2: Sinh viên [F] ơi mau tiến lên dưới cờ
Anh em [Dm] ơi quật cường nay [F] đến giờ
Tiến lên cùng tiến gió [Dm] tung nguồn sống
Cháy [F] trong lòng [C] ta ngàn mớ lửa [F] hồng

3. Này anh em [F] ơi tiến [C] lên đến ngày giải [F] phóng
Đồng lòng cùng [Bb] nhau ra [C] đi sá gì thân [F] sống
Nhìn [G] non sông nát [C] tan thù [F] nung tâm chí cao
Nhìn [Gm] muôn dân khóc [C] than, hờn [F] sôi trong máu đào
Liều [Dm] thân xông [F] pha ta tranh [Am] đấu
Cờ [Dm] nghĩa phấp phới vàng pha [Am] máu
Cùng [Bb] tiến quét hết những [Gm] loài dã [C] man
Hầu [Am] đem quê hương thoát [Gm] vòng u ám
Thề [Bb] quyết lấy máu nóng mà rửa [Gm] oán [C] chung
Muôn [F] thuở vì núi [C] sông nêu tiếng anh [F] hùng

ĐK 3: Anh em [F] ơi mau tiến lên dưới cờ
Sinh viên [Dm] ơi quật cường nay [F] đến giờ
Tiến lên cùng tiến gió [Dm] tung nguồn sống
Cháy [F] trong lòng [C] ta ngàn mớ lửa [F] hồng

——————-
French version (1939)

Étudi-[F] ants! Du [C] sol l’appel te-[F] nace
Pressant et [Bb] fort, re-[C] tentit dans l’es-[F] pace
Des [G] côtes d’An-[C] nam aux [F] ruines d’Angkor,
À [Gm] travers les [C] monts, du [F] sud jusqu’au nord,
Une [Dm] voix mon-[F] te ra-[Am] vie
Ser-[Dm] vir la chère Pa-[Am] trie!
Tou-[Bb] jours sans reproche [Gm] et sans peur
Pour [F] rendre l’avenir [Gm] meilleur.
La [Bb] joie, la ferveur, la jeu-[Gm] nes-[C] se
Sont [F] pleines de [C] fermes pro-[F] messes

Te ser-[F] vir, chère Indochine
Avec [Dm] cœur et dis-[F] cipline
C’est notre but, c’est [Dm] notre loi
Et [F] rien n’é-[C] branle notre [F] foi!

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: