Thành đô ơi giã biệt (Thúc Đăng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Còn [C] đêm nay nữa mà [Dm] thôi mai cách biệt nhau [G] rồi [Dm]
Cầm tay anh lần [Am] cuối tại [Dm] sao em chẳng [F] nói thương nhớ một lời [C] thôi [F]
Cười lên cho [F] ấm phút chia phôi em [Dm] ơi chớ sầu bi, anh [G] đi nữa anh [C] về
Một [Em] ngày hết não [Am] nề oán [Dm] sầu [G]
Thành [Dm] đô mưa [G] nắng lại có [C] nhau.

ĐK:
Xa [F] xôi biết [G] rằng em nhớ [F] mong giữa kinh thành hoa [C] đèn
Những [F] chiều buồn không tên bóng [Am] người mình mến [Dm] thương
Bây [C] giờ người tiền [Dm] tuyến người hậu [G] phương.

2. Người [C] đi mong góp tài [Dm] trai tô thắm mộng cho [G] đời [Dm]
Dù xa tôi vẫn [Am] nhớ chiều [Dm] vui trên hè [F] phố đôi bóng quyện đường [C] trăng [F]
Ngày mai ai [F] nói đến tên anh em [Dm] ơi nói giùm anh anh [G] đi nữa anh [C] về
Một [Em] ngày hết não [Am] nề oán [Dm] sầu [G]
Ngàn [Dm] phương hoa [G] nở bừng sắc [C] hương.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: