Tháng mấy trời mưa (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Tháng [D] mấy trời mưa hỡi em
Mà chiều [G] nay mây [F#m] dệt xám khung [D] trời [B7]
Đường ngày [Em] xưa vắng [A7] em một mình [D] anh lẻ [Bm] loi
Nẻo về [Em] xa bước [E7] chân sao nghe lạnh [A7] lùng

2. Tháng [D] mấy trời mưa hỡi em
Chuyện ngày [G] xưa em [F#m] đừng trách hay [D] hờn [B7]
Thì ngày [Em] nay có [A7] đâu mình rời [D] xa cách [Bm] nhau
Và mình [Em] đâu tiếc [A7] thương duyên không bền [D] lâu

ĐK:
[G] Hôm nay xa rồi đường hoa nắng bước chung [D] đôi
Mây [Em] trôi hững [A] hờ gọi tâm [G] tư xuôi vào [F#m] nhớ
[G] Em nếu không [Bm] hờn và [Em] anh biết vỗ [A] về
Thì [D] giờ mình đâu [Em] xa vắng [A7] nhau

3. Tháng [D] mấy trời mưa hỡi em
Mà chiều [G] nay sương [F#m] lạnh buốt vai [D] gầy [B7]
Nẻo đường [Em] xa có [A7] mây về nhẹ [D] vương lối [Bm] đi
Và đường [Em] xa có [A7] ai đưa em về [D] không.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: