Thần Kinh thương nhớ (Thế Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Sao anh không về thăm lại [Em] miền Trung
Thăm đồi Đỉnh [E7] ngự và nước [Am] Hương Giang
Ngày [G] nào đôi đứa đôi [C] đường
Lòng [Am] em thương nhớ vô [G] vàng
Mong [B7] anh mấy mùa thu sang

Anh ơi! Bây giờ anh ở [Em] nơi mô?
Có thầm nhắc [E7] nhở đến chốn [Am] cố đô
Rằng [G] đây em vẫn mong [C] chờ
Người [Am] đi xây đắp cơ [B7] đồ
Để tô thắm đẹp [Em] tình ta

Mai đây anh [Am] về giữa lòng đất [Em] mẹ
Kể chuyện thương [G] nhau cho vơi bớt thương [B7] đau
Anh vui sông [D] hồ, quê nhà em [G] đợi
Nhìn vào không [B7] gian mơ ước ngày đoàn [Em] viên

Xa xôi cách trở có buồn [Em] không anh
Con đò Vỹ [E7] Dạ ngược bến [Am] bao vinh
Chờ [G] mong mong bướm trao [C] tình
Giờ [Am] đây mình vẫn một [B7] mình
Chờ anh giữa lòng [Em] Thần Kinh

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: