Scream – High School Musical (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Zac Efron,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Scream.
Tác giả: High School Musical
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Zac Efron,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Right here right now (High School Musical 3 OST) – High School Musical (chọn điệu) – Hợp âm D – Vanessa Hudgens, Zac Efron,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Right here right now (High School Musical 3 OST).
Tác giả: High School Musical
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Vanessa Hudgens, Zac Efron,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Can I Have This Dance (High School Musical 3 OST) – High School Musical (chọn điệu) – Hợp âm C – Vanessa Hudgens, Zac Efron,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Can I Have This Dance (High School Musical 3 OST).
Tác giả: High School Musical
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Vanessa Hudgens, Zac Efron,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Rewrite the Stars – Justin Paul , Benj Pasek (Điệu Slow) – Hợp âm G – Zac Efron, Zendaya,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Rewrite the Stars.
Tác giả: Justin Paul , Benj Pasek
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Zac Efron, Zendaya,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gotta go my own way – High School Musical (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Zac Efron, Vanessa Hugens,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Gotta go my own way.
Tác giả: High School Musical
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Zac Efron, Vanessa Hugens,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Just wanna be with you – High School Musical (chọn điệu) – Hợp âm C – Vanessa Hugens, Zac Efron,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Just wanna be with you.
Tác giả: High School Musical
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Vanessa Hugens, Zac Efron,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Breaking free – High School Musical (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Vanessa Hudgens, Zac Efron,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Breaking free.
Tác giả: High School Musical
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Vanessa Hudgens, Zac Efron,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Everyday (From High School Musical 2) – HSM2 (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Zac Efron, Vanessa Hugens,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Everyday (From High School Musical 2).
Tác giả: HSM2
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Zac Efron, Vanessa Hugens,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: