Xuân Và Tuổi Trẻ – La Hối (Điệu Valse) – Hợp âm G – Minh Tuyết,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xuân Và Tuổi Trẻ.
Tác giả: La Hối
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Minh Tuyết,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xuân và tuổi trẻ


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xuân và tuổi trẻ Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) b == Ngày [C] thắm tươi bên đời xuân [G] mới, Lòng [F] đắm say [Am] bao nguồn vui [G] sống. Xuân [G7] về với [C] ngàn hoa tươi [F] sáng, …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: