Quê hương anh bộ đội (Xuân Oanh – năm: 1949) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương anh bộ đội
Tác giả: Xuân Oanh – năm: 1949
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: