Chỉ còn ánh mắt (Xuân Hiếu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chỉ còn ánh mắt
Tác giả: Xuân Hiếu
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vì yêu (Xuân Hiếu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vì yêu
Tác giả: Xuân Hiếu
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có phải là tình yêu – Xuân Hiếu (chọn điệu) – Hợp âm Em – Trang Ngọc Lam,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Có phải là tình yêu.
Tác giả: Xuân Hiếu
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Trang Ngọc Lam,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phải Chăng Tôi Yêu Em – Xuân Hiếu (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Hồ Trung Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Phải Chăng Tôi Yêu Em.
Tác giả: Xuân Hiếu
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Hồ Trung Dũng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chỉ còn ánh mắt – Xuân Hiếu (chọn điệu) – Hợp âm Am – Duy Mạnh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chỉ còn ánh mắt.
Tác giả: Xuân Hiếu
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Duy Mạnh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nụ Cười Thiên Thần – Xuân Hiếu (Điệu Pop) – Hợp âm C – Phạm Thanh Thảo,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nụ Cười Thiên Thần.
Tác giả: Xuân Hiếu
Điệu nhạc: Điệu Pop
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Phạm Thanh Thảo,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vì Yêu – Xuân Hiếu (Điệu Disco) – Hợp âm Dm – Kasim Hoàng Vũ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vì Yêu.
Tác giả: Xuân Hiếu
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Kasim Hoàng Vũ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: