Xin Cho Tôi – Ngọt Band (Điệu Slow Rock) – Hợp âm G – Ngọt Band,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xin Cho Tôi.
Tác giả: Ngọt Band
Điệu nhạc: Điệu Slow Rock
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Ngọt Band,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin Cho Tôi – Trịnh Công Sơn (Điệu Slow) – Hợp âm Am – Khánh Ly,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xin Cho Tôi.
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Khánh Ly,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin cho tôi


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xin cho tôi Nghe bài hát Xin cho tôi: Quang Dũng Cm Your browser does not support the audio element. Khánh Ly Abm Your browser does not support the audio element. Cẩm Vân Gm Your browser does not support the audio element. Phương Vy & Thanh Mai Abm …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: