With Love – Christina Grimmie , C. Todd Neilsen (chọn điệu) – Hợp âm C – Christina Grimmie,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

With Love.
Tác giả: Christina Grimmie , C. Todd Neilsen
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Christina Grimmie,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: