What Goes Around Comes Around – Justin Timberlake (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Justin Timberlake,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

What Goes Around Comes Around.
Tác giả: Justin Timberlake
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Justin Timberlake,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: