Hãy Chờ Anh – Phan Đinh Tùng (Điệu Disco) – Hợp âm C – Vương Phong,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hãy Chờ Anh.
Tác giả: Phan Đinh Tùng
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Vương Phong,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: