Lời anh vọng mãi ngàn năm (Vũ Thanh (miền Bắc)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lời anh vọng mãi ngàn năm
Tác giả: Vũ Thanh (miền Bắc)
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh (miền Bắc)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca Hà Nội
Tác giả: Vũ Thanh (miền Bắc)
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh (miền Bắc)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hà Nội mùa thu
Tác giả: Vũ Thanh (miền Bắc)
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: