Em Đi Rước Đèn – Vũ Đình Ân (chọn điệu) – Hợp âm F – Bé Bào Ngư,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Em Đi Rước Đèn.
Tác giả: Vũ Đình Ân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Bé Bào Ngư,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Noel Đã Về Đây – Vũ Đình Ân (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Ngồ Wíng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Noel Đã Về Đây.
Tác giả: Vũ Đình Ân
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Ngồ Wíng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: