VIỆT NAM ƠI, VỮNG TIN! – HỢP CA 100 VĂN NGHỆ SĨ CẢ NƯỚC CHỐNG COVID 19 – Holy Thắng – Hợp âm F – 100 Nghệ Sỹ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

VIỆT NAM ƠI, VỮNG TIN! – HỢP CA 100 VĂN NGHỆ SĨ CẢ NƯỚC CHỐNG COVID 19.
Tác giả: Holy Thắng
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: 100 Nghệ Sỹ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Việt Nam, Việt Nam Ơi – Huỳnh Quốc Huy (chọn điệu) – Hợp âm A – Nguyễn Hải Yến, Tăng Phúc, Anh Duy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Việt Nam, Việt Nam Ơi.
Tác giả: Huỳnh Quốc Huy
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Hải Yến, Tăng Phúc, Anh Duy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi! – Huy Du (chọn điệu) – Hợp âm A – Tốp Ca Đài Tiếng Nói VN,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi!.
Tác giả: Huy Du
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Tốp Ca Đài Tiếng Nói VN,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Việt Nam ơi – Kunzing (chọn điệu) – Hợp âm Em – Kunzing,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Việt Nam ơi.
Tác giả: Kunzing
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Kunzing,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Việt Nam Ơi – Minh Beta (Điệu Ballad) – Hợp âm D – Minh Beta,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Việt Nam Ơi.
Tác giả: Minh Beta
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Minh Beta,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Việt Nam ơi (Sheet bài hát)


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Việt Nam ơi Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Sheet nhạc Việt Nam ơi | Sáng tác: Minh Beta | Nhạc Quê hương Hợp Âm Việt Nam ơi [D] Việt Nam [Bm] hỡi, Việt Nam [A] ơi Tự hào [G] hát mãi [A] lên …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: