Vầng thơ sầu rụng – Phạm Duy , Lưu Trọng Lư (chọn điệu) – Hợp âm D – Mai Hương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vầng thơ sầu rụng.
Tác giả: Phạm Duy , Lưu Trọng Lư
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Mai Hương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vầng thơ sầu rụng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vầng thơ sầu rụng Nghe bài hát Vầng thơ sầu rụng: Mai Hương D Your browser does not support the audio element. Thái Thanh Eb Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: