Một Thời Để Yêu – Nam Lộc (Điệu Valse) – Hợp âm Fm – Vân Quỳnh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Một Thời Để Yêu.
Tác giả: Nam Lộc
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: Fm
Ca sỹ trình bày: Vân Quỳnh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: