Nước Mắt – NA (Điệu Ballad) – Hợp âm G – V4men,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nước Mắt.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: V4men,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: