Anh Thuộc Về Cô Đơn – Ủ Đăng Khoa(K_H_O_A) (chọn điệu) – Hợp âm A – Đạt, Đăng Khoa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Thuộc Về Cô Đơn.
Tác giả: Ủ Đăng Khoa(K_H_O_A)
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Đạt, Đăng Khoa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bước Đi Xa Dần – Ủ Đăng Khoa(K_H_O_A) (chọn điệu) – Hợp âm E – Ủ Đăng Khoa(K_H_O_A),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bước Đi Xa Dần.
Tác giả: Ủ Đăng Khoa(K_H_O_A)
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Ủ Đăng Khoa(K_H_O_A),

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: