Túy Ca – Châu Kỳ (Điệu Pop) – Hợp âm Em – Trường Vũ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Túy Ca.
Tác giả: Châu Kỳ
Điệu nhạc: Điệu Pop
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Trường Vũ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: