Tuổi Hồng – Sỹ Luân


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tuổi Hồng Sáng tác: Sỹ Luân (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Bạn thân ơi, ta vui cùng tuổi hồng và cất tiếng hát khát khao chờ mong, Và sức sống chứa chan tình yêu nụ hồng, chờ đón dưới nắng mai dịu êm. Lòng ta xôn …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: