Ba Nén Hương Trầm – Tùng Chùa – Hợp âm Dm – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ba Nén Hương Trầm.
Tác giả: Tùng Chùa
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày đó xa rồi chế – Tùng Chùa (chọn điệu) – Hợp âm Am – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngày đó xa rồi chế.
Tác giả: Tùng Chùa
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Yêu một mình – Tùng Chùa (Điệu Bollero) – Hợp âm Dm – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Yêu một mình.
Tác giả: Tùng Chùa
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hận đàn bà tôi cafe với rượu (Nhạc chế trong tù) – NA (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hận đàn bà tôi cafe với rượu (Nhạc chế trong tù).
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xẩm Chế – Tùng Chùa (Điệu Bollero) – Hợp âm Dm – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xẩm Chế.
Tác giả: Tùng Chùa
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hận Đàn Bà – Tùng Chùa (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hận Đàn Bà.
Tác giả: Tùng Chùa
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người Trong Giang Hồ – Nhạc chế (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Người Trong Giang Hồ.
Tác giả: Nhạc chế
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trại Giam Đồng Phú – Tùng Chùa (Điệu Bollero) – Hợp âm Dm – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trại Giam Đồng Phú.
Tác giả: Tùng Chùa
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhật Ký Búp Bê – Tùng Chùa (Điệu Bollero) – Hợp âm Dm – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhật Ký Búp Bê.
Tác giả: Tùng Chùa
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Tùng Chùa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người Trong Giang Hồ – Tùng Chùa


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người Trong Giang Hồ Ca sỹ: Tùng Chùa Điệu:Điệu Ballad Giáng (b) Hợp âm: C Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Cuộc đời [C] em song pha bão [Em] tố Tuổi 15 [Am] em bước ra giang [Em] hồ Xách [Dm] dao em theo hầu đại [Am] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: