Dừng bến (Tuấn Khanh & Thu Giang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dừng bến
Tác giả: Tuấn Khanh & Thu Giang
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: