Đong Tình – Tú Dưa – Hợp âm Am – Hương Tràm,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đong Tình.
Tác giả: Tú Dưa
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Hương Tràm,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Là Vì Ai – Tú Dưa (chọn điệu) – Hợp âm Em – Maya,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Là Vì Ai.
Tác giả: Tú Dưa
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Maya,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Bạn – Tuấn Hưng , Tú Dưa (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Tuấn Hưng, Tú Dưa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Bạn.
Tác giả: Tuấn Hưng , Tú Dưa
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Tuấn Hưng, Tú Dưa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày Cha Gặp Con – Tú Dưa (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Tuấn Hưng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngày Cha Gặp Con.
Tác giả: Tú Dưa
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Tuấn Hưng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người Anh Mới Yêu – Tú Dưa (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Ngọc Minh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Người Anh Mới Yêu.
Tác giả: Tú Dưa
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Ngọc Minh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giữ Lại Hạnh Phúc – Tú Dưa (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Thu Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Giữ Lại Hạnh Phúc.
Tác giả: Tú Dưa
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Thu Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: