Trước Ngày Hội Bắn – Trịnh Quý (Điệu Ballad) – Hợp âm Gm – Anh Thơ, Việt Hoàn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trước Ngày Hội Bắn.
Tác giả: Trịnh Quý
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Anh Thơ, Việt Hoàn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: