TRÊN NGỌN TÌNH SẦU – Từ Công Phụng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: TRÊN NGỌN TÌNH SẦU Sáng tác: Từ Công Phụng Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời)   [C] Hạnh phúc tôi hạnh phúc [G7] tôi Từ những [F] ngày con nước [C] về Ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa [F] mau …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: