Trên Bốn Vùng Chiến Thuật – Trúc Phương (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Giang Tử,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật.
Tác giả: Trúc Phương
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Giang Tử,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: