Mùa đông của anh (Trần Thiện Thanh – năm: 1970) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa đông của anh
Tác giả: Trần Thiện Thanh – năm: 1970
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa xuân lá khô (Trần Thiện Thanh – năm: 1970) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa xuân lá khô
Tác giả: Trần Thiện Thanh – năm: 1970
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: