Vu Vơ – Nguyễn Duy Idol – Trần Huy Hoàng (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Nguyễn Duy Idol,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vu Vơ – Nguyễn Duy Idol.
Tác giả: Trần Huy Hoàng
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Duy Idol,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: