Trái Tim Em Cũng Biết Đau – Mr. Siro (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Bảo Anh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trái Tim Em Cũng Biết Đau.
Tác giả: Mr. Siro
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Bảo Anh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: