Tình Yêu Chuyển Dời – Nhạc ngoại (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Bằng Cường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Yêu Chuyển Dời.
Tác giả: Nhạc ngoại
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Bằng Cường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: