Tình Hoàng Hôn – Nguyễn Nhất Huy (Điệu Slow) – Hợp âm Am – Tuấn Hưng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Hoàng Hôn.
Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Tuấn Hưng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: