Giận hờn (nhạc Từ Công Phụng, thơ Nguyễn Đình Nhạc – năm: 1997) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giận hờn
Tác giả: nhạc Từ Công Phụng, thơ Nguyễn Đình Nhạc – năm: 1997
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: